ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
181 28/05/2562 ประกาศราคากลาง ว่าจ้างจัดทำวารสารล้อหมุน จำนวน 96,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 927,562.00 PDF icon ประกาศราคากลาง
182 21/05/2562 ราคากลางเช่าใช้เครื่อง Figure Scan And Smart Card จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 PDF icon ราคากลางเช่าใช้เครื่อง Figure Scan And Smart Card จำนวน 1 โครงการ
183 13/05/2562 จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ 1 ปี วิธีเฉพาะเจาะจง 1,482,000.00 PDF icon จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ 1 ปี
184 10/05/2562 ประกาศราคากลางขายอะไหล่รถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อแดวู ขายทอดตลาด 56,512.00 PDF icon ราคากลางขายอะไหล่รถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อแดวู
185 08/05/2562 จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง 644,000.00 PDF icon จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่
186 08/05/2562 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 643,284.00 PDF icon ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS จำนวน 1 โครงการ
187 18/04/2562 ประกาศราคากลางทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,240,000.00 PDF icon ประกาศราคากลางทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
188 01/04/2562 ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2560 เขตการเดินรถที่ 4 โดยวิธีทอดตลาด ขายทอดตลาด 7,873.32 PDF icon raakhaaklaangchamrud.pdf, PDF icon 01.pdf, PDF icon 02.pdf
189 27/03/2562 การจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 62 เครื่อง วิธีคัดเลือก 4,891,800.00 PDF icon ราคากลางการจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 62 เครื่อง
190 21/03/2562 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2560 เขตการเดินรถที่ 1 ขายทอดตลาด 6,905.00 PDF icon ่ราคากลางทรัพย์สินชำรุด ณ 30 ก.ย. 60 เขตการเดินรถที่ 1
191 18/03/2562 เช่าใช้ระบบ Leased Line Internet จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 319,716.00 PDF icon ราคากลางเช่าใช้ระบบ Leased Line Internet จำนวน 1 โครงการ
192 07/03/2562 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 456,600.00 PDF icon ราคากลาง
193 05/03/2562 ประกากาศราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถโดยสารปรับอากาศท่องเที่ยว 3 เส้นทาง จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 495,000.00 PDF icon ประกากาศราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถโดยสารปรับอากาศท่องเที่ยว 3 เส้นทาง จำนวน 1 โครงการ
194 04/03/2562 ประกาศราคากลาง เช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำนักงานใหญ่ จำนวน 37 กล้อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,960,262.00 PDF icon ราคากลาง เช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำนักงานใหญ่
195 26/02/2562 ราคากลางซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 14 รายการ วิธ๊เฉพาะเจาะจง 234,838.25 PDF icon ราคากลางซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 14 รายการ
196 22/02/2562 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,732,000.00 PDF icon ราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขต 2
197 20/02/2562 ประกาศราคากลาง ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,261,168.99 PDF icon ราคากลาง ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานปี 2561
198 13/02/2562 ซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำ จำนวน 15 เครื่อง วิธีคัดเลือก 5,085,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำ จำนวน 15 เครื่อง
199 07/02/2562 ประกาศราคากลางซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อิ้งเจทขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง 209,613.00 PDF icon ประกาศราคากลางซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อิ้งเจทขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
200 06/02/2562 ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจรับรถโดยสารและสถานีอัดประจุไฟฟ้า วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 PDF icon ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา

Pages