สัญญารถโดยสารประจำทาง ปี 2561

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 ร.19/2561 ลว. บริษัท วังศกาญกิจร์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถโดยสารปรับอากาศ สาย 157
2 ร.15/2561 ลว.04 เม.ย.61 บริษัท สาย 25 ร่วมใจ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเพิ่มรถโดยสารธรรมดา
3 ร.14/2561 ลว.04 เม.ย.61 บริษัท กระแสร์เงินรถยานยนต์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเพิ่มรถโดยสารธรรมดา
4 ร.13/2561 ลว.02 เมย.61 บริษัท ชัยกรการเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการถอนรถโดยสาร
5 ร.12/2561 ลว.02 เมย.61 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกประกันภัย
6 ร.11/2561 ลว.27 มีค.61 บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขสัญญาซื้อขายและจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ( NGV )
7 ร.10/2561 ลว.12 มี.ค.61 บริษัท ออโต้เทคนิค(ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อ อีซูซุ
8 ร.09/2561 ลว.22 มี.ค.61 บริษัท เลิศสุวรรณเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขรายละเอียดรถโดยสารธรรมดา สาย 38,108
9 ร.08/2561 ลว.27 ก.พ. 61 บริษัท ชัยกรการเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนรถสาย 56
10 ร.07/2561 ลว.27 ก.พ.61 บริษัท ชัยกรการเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการถอนรถโดยสาร
11 ร.06/2561 ลว.8 ก.พ.61 บริษัท กระแสร์เงินยานยนต์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนรถ
12 ร.05/2561 ลว.29 ม.ค.61 บริษัท สาย 25 ร่วมใจ จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดาสาย 25
13 ร.04/2561 ลว.29 ม.ค.61 บริษัท สิทธิชาญชัย จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางธรรมดาสาย 46
14 ร.03/2561 ลว.22 มค.61 บริษัท เลิศสุวรรณเดินรถ จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดาสาย 38,108 และยกเลิกการเดินรถในเส้นทางสาย 28
15 ร.02/2561 ลว.22 ม.ค.61 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการทำประกันภัยรถโดยสารทดแทน
16 ร.01/2561 ลว.22 มค.61 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกประกันภัย