ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1301 20/06/2561 H616PA0020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั่น ขนาด 9.5X11 นิ้ว จำนวน 10 กล่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั่น ขนาด 9.5X11 นิ้ว จำนวน 10 กล่อง
1302 20/06/2561 H616PA0020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น ขนาด 9.5X11 นิ้ว จำนวน 10 กล่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น ขนาด 9.5X11 นิ้ว จำนวน 10 กล่อง
1303 20/06/2561 3-60-9-PA-0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท กปด.23 เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์
1304 19/06/2561 H-61-6-PA-0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การว่าจ้างผลิตสื่อโทรทัศน์ ชุด เปิดหูเปิดตาไปกับ ขสมก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการว่าจ้างผลิตสื่อโทรทัศน์ ชุด เปิดหูเปิดตาไปกับ ขสมก, PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การว่าจ้างผลิตสื่อโทรทัศน์ ชุด เปิดหูเปิดตาไปกับ ขสมก.
1305 19/06/2561 3-60-8-PA-0017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท สำนักง่านเขต เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ของใช้สำนักงานเขต
1306 19/06/2561 3-60-8-PA-0021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท สำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของใช้สำนักงาน
1307 19/06/2561 3-60-8-PA-0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของใช้สำนักงาน (ประเภทสิ้นเปลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท กปด.33 เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของใช้สำนักงาน(ประเภทสิ้นเปลือง (13)
1308 19/06/2561 3-60-8-PA-0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษโรเนียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท สำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษโรเนียว
1309 18/06/2561 H616PA0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง
1310 18/06/2561 H616PA0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ
1311 18/06/2561 H616PA0012 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
1312 18/06/2561 H616PA0013 ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง
1313 15/06/2561 3615PA0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท สำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์
1314 15/06/2561 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่บางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย, ขอบเขตของงานจ้าง, PDF icon ประกาศผู้ชนะรักษาความปลอดภัยอู่บางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7
1315 15/06/2561 2-61-5-PA-0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 13 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 13 รายการ
1316 14/06/2561 1616PA0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กปด.11 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะจงจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กปด.11
1317 14/06/2561 H616PA0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าต่วน จำนวน 5 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าต่วน จำนวน 5 รายการ
1318 14/06/2561 1616PA0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กปด.21 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะจงจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กปด.21
1319 14/06/2561 H616PA0010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
1320 14/06/2561 1616PA0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กปด.31 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะจงจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กปด.31

Pages