150 ตอนเที่ยงไม่มีวิ่งฝั่งขาเข้าเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากทราบว่าตอนเที่ยงหยุดพักทานข้าวหรอคะ ทำไมไม่มีรถ150วิ่งไปทางปากเกร็ดเลย ดูจากในแอปมีแค่ฝั่งขาออกแค่คันเดียวเท่านั้น แล้วรถเมล์ไปชุมนุมกันที่ปลายทางปากเกร็ดทุกคัน ลำบากมากเวลาเดินทางตอนเที่ยง ช่วยแก้ไขด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 150 ไม่มีรถให้บริการในตอนเที่ยงนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปรงตารางการเดินรถให้มีผลกระทบน้อยที่สุดเพื่อความสดวกรวดเร็วในการเดินทางของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ