141 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
141 ไปจุฬาลงกรณ์ ขับผ่านหน้าป้ายวัดบางปะกอกตอน15.30น. เราลงไปโบกให้จอดบนถนนตรงหน้าคนขับเลยค่ะ เค้าก็ไม่จอด ขับผ่านไปเลย คนขับเหมือนทอมค่ะ จำเลขทะเบียนไม่ได้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ