141 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 12.05 สาย 141 (สีน้ำเงินไปจุฬา มาต่อจากรถเสริม) ไม่จอดรับผู้โดยสารตรงซอยสุขสวัสดิ์ 23 ทั้งที่กวักมือเรียกแล้ว จำหมายเลขรถไม่ได้ แต่น่าจะสามารถตรวจสอบจากช่วงเวลาได้

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ