ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
204(ปอ.)12-5645 8-55130 เวลาประมาน12.30ป้ายประชาสงเคราะห์10 คนขับผู้หญิงไม่จอดรับผู้โดยสารโบกตั้งแต่ยังไม่ถึงป้ายพอถึงป้ายโบกใหม่เหมือนจะจอดพอจะไปขึ้นรถออกตัวไปก่อนแล้วรถไม่ได้เต็มแต่อย่างใด รอรถมาประมาณ2คันแล้วแต่เต็มจึงรอเพิ่มแต่ไม่จอดงงมากแม่ก็แก่ขาไม่ดีจะให้รีบวิ่งไปก็คงจะไม่ใช่ไหนจะมอไซต์อีก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ