ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
204(ปอ.)12-5645 8-55130 เวลาประมาน12.30ป้ายประชาสงเคราะห์10 คนขับผู้หญิงไม่จอดรับผู้โดยสารโบกตั้งแต่ยังไม่ถึงป้ายพอถึงป้ายโบกใหม่เหมือนจะจอดพอจะไปขึ้นรถออกตัวไปก่อนแล้วรถไม่ได้เต็มแต่อย่างใด รอรถมาประมาณ2คันแล้วแต่เต็มจึงรอเพิ่มแต่ไม่จอดงงมากแม่ก็แก่ขาไม่ดีจะให้รีบวิ่งไปก็คงจะไม่ใช่ไหนจะมอไซต์อีก