ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 515 สอบถามครับป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนเขมะสิริ ตรงสะพานซังฮี้ จะไม่จอดรับผู้โดยสารแล้วใช่ไหมครับเห็นวิ่งตีขวายาวขึ้นสะพานข้ามแยก ทั้งที่ก็เหนมีผู้โดยสารรอ. หรือต้องวิ่งแข่งรับคนกับ 539 เลยไม่จอดรับ วิ่งขวายาวไปตั้งฮวดเส๊งเลย เจอหลายครั้งแล้วครับทนไม่ไหว จะจอดไม่จอดแจ้งชัดๆไปเลยจะได้ไม่เสียเวลา อย่าอ้างว่าเข้าเลยซ้ายไม่ได้ สายอื่นเค้าก็จอดรับได้ปกติ ถ้าไม่แกไขหรือปรับปรุงผมจะถ่ายวีดีโอแล้วเอาลงโซเชียลให้สังคมรับทราบครับ หรือท่านได้รับเงินเดือนประจำอยู่แล้วเลยไม่ต้องสนใจว่าจะมีรายได้จากการรับผู้โดยสารหรือไม่

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ