ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 515 สอบถามครับป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนเขมะสิริ ตรงสะพานซังฮี้ จะไม่จอดรับผู้โดยสารแล้วใช่ไหมครับเห็นวิ่งตีขวายาวขึ้นสะพานข้ามแยก ทั้งที่ก็เหนมีผู้โดยสารรอ. หรือต้องวิ่งแข่งรับคนกับ 539 เลยไม่จอดรับ วิ่งขวายาวไปตั้งฮวดเส๊งเลย เจอหลายครั้งแล้วครับทนไม่ไหว จะจอดไม่จอดแจ้งชัดๆไปเลยจะได้ไม่เสียเวลา อย่าอ้างว่าเข้าเลยซ้ายไม่ได้ สายอื่นเค้าก็จอดรับได้ปกติ ถ้าไม่แกไขหรือปรับปรุงผมจะถ่ายวีดีโอแล้วเอาลงโซเชียลให้สังคมรับทราบครับ หรือท่านได้รับเงินเดือนประจำอยู่แล้วเลยไม่ต้องสนใจว่าจะมีรายได้จากการรับผู้โดยสารหรือไม่