ไม่จอดตามป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย204 ถ่ายทะเบียนรถไม่ทัน แต่ขับผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาสวนมะลิเวลาประมาณ08.25 ไม่มีการหยุดรถรอตามป้ายใดๆทั้งสิ้น ดิฉันกำลังเดินไปที่ป้าย ไม่ทันเห็นรถ รถก็ไม่ชะลอ ขับผ่านป้สย ไม่มีการจอด รอตามป้าย หรืออะไรเลย เป็นแบบนี้ทุกอาทิตย์ ถ้าจะไม่จอดตามป้าย จะจอดตามใจคนขับ ก็ไม่ต้องมีป้ายรถประจำทางก็ได้ค่ะแบบนั้น จะได้ไม่ต้องออกตามเวลาเดินรถที่กะเอาไว้ เจอแบบนี้ทุกอาทิตย์เลย รถเมล์นะคะ ไม่ใช่สามล้อแท้กซี่ ที่จะได้จอดตามใจ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 204 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ