ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
หน่วยการเดินรถที่ 5 ผมรับแจ้งว่ามีการเสพสารเสพติดครับที่อู่รถเมล์เก่าด้านหลังอู่ ผมอยากให้ทางเขตหาแนวทางป้องกันเรื่องนี้ด้วยนะครับ ซึ่งมันไม่เป็นผลดีกับหน่วยงานเลย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณา แก้ไขต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ