ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
หน่วยการเดินรถที่ 5 ผมรับแจ้งว่ามีการเสพสารเสพติดครับที่อู่รถเมล์เก่าด้านหลังอู่ ผมอยากให้ทางเขตหาแนวทางป้องกันเรื่องนี้ด้วยนะครับ ซึ่งมันไม่เป็นผลดีกับหน่วยงานเลย