แจ้งพฤติกรรมของพนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถประจำทางสายที่ 15

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นางฐิติมา สีสมุดคำ พนักงานเก็บค่าโดยสาร พูดจาไม่สุภาพกับผู้โดยสารที่กำลังขึ้นมาใหม่ โดยพูดขึ้นว่า "ขึ้นมาตั้ง 20 คน เพิ่งจะมาล้วงเงิน ไม่มีมารยาท มารยาททราม" พร้อมทำสีหน้าเหวี่ยงใส่ผู้โดยสารท่านอื่นๆ ถือเป็นกริยาที่ไม่สุภาพมากๆ รับไม่ได้ โปรดปรับปรุงพฤติกรรมพนักงานคนดังกล่าวด่วน ผู้โดยสารไม่ได้นั่งฟรี ทุกคนจ่ายเงิน ควรรอให้ผู้โดยสารนั่งให้เรียบร้อยก่อน ไม่ต้องรีบขนาดนั้น ไม่มีใครเบี้ยวค่าโดยสาร คนที่มารยาททราม คือคุณไม่ใช้ใครอื่นเลย สาย 15 5-40402 11-9727