เรื่องว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
อังคาร, สิงหาคม 16, 2565 - ศุกร์, สิงหาคม 19, 2565
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
10,712,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ