เก็บเงินค่าเดินทางแต่ไม่ให้ตั๋วรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย2 สีส้ม สถานที่ BTSอ่อนนุช เวลา16.36 วันที่16 พฤษภาคม 2563 หมายเลขข้างรถ 2-34 ทะเบียน 145512 ททม เก็บเงินค่ารถ 10 บาท แต่ไม่ให้ตั๋ว กระเป๋ารถเมล์ผูหญิง 40 กว่าปี ผิวคล้ำ คนขับผู้ชายผมหยิก ข้างรถเขียน"บริษัท เดินรถสยาม จำกัด"

เรียนท่านผู้ใช้บริการ ขสมก.ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังเจ้าของผู้ประกอบการ (บจก.บริการเดินรถสยาม จำกัด)ให้แล้ว พร้อมทั้งให้ตรวจสอบในเรื่องร้องเรียนของท่าน อนึ่งด้วยเรื่องของตั๋วโดยสารนั้น เป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในของบริษัทนั้นๆ องค์การมิได้เกี่ยวข้องในส่วนนี้ ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.