อยากให้เพิ่มสายสะพานใหม่-ม.ราม.1 จัง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีแต่รถตู้ ไม่ก็ต้องไปต่อรถที่อู่บางเขน อยากให้มีวิ่งยาวๆเลย

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ