อยากให้เพิ่มสายสะพานใหม่-ม.ราม.1 จัง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีแต่รถตู้ ไม่ก็ต้องไปต่อรถที่อู่บางเขน อยากให้มีวิ่งยาวๆเลย