สาย 145 ไม่มีในตารางสรุปสายรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมรอรถหน้ายูเนี่ยนมอลล์ รอสาย145 ไม่มาเลยครับ ยกเลิกแล้วหรือเปล่าครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ