สาย 145 ไม่มีในตารางสรุปสายรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมรอรถหน้ายูเนี่ยนมอลล์ รอสาย145 ไม่มาเลยครับ ยกเลิกแล้วหรือเปล่าครับ