ว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด อู่พุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
652700
วันที่รับเอกสาร: 
01/10/2558 - 09/10/2558
วันที่ยื่นซอง: 
20/10/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
20/10/2558
ราคากลาง: 
626,592.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ฟูลฟา ซิลิตี้ จำกัด
11,727.20
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ฟูลฟา ซิลิตี้ จำกัด
11,727.20
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กันยายน 21, 2558