ร้องเรียน ปอ. 510

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่จอดป้ายอารี วิ่งเลนส์ขวาขับด้วยความเร็ว 2 คัน เวลา 19.30 -20.00 น. 12/04/18 ปกติรถที่วิ่งทางธรรมดาก็น้อยมาก เมื่อเทียบกับ วิ่งขึ้นทางด่วน รอนานยังไม้จอดรับึนอีก

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้เเจ้งเรื่องให้ทางรถประจำทางสาย ปอ.510 เข้มงวดกวดขันพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้จอดรับส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนโดยมีสายรถ หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถ องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป