ร้องเรียน ปอ. 510

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่จอดป้ายอารี วิ่งเลนส์ขวาขับด้วยความเร็ว 2 คัน เวลา 19.30 -20.00 น. 12/04/18 ปกติรถที่วิ่งทางธรรมดาก็น้อยมาก เมื่อเทียบกับ วิ่งขึ้นทางด่วน รอนานยังไม้จอดรับึนอีก