ร้องเรียนพนักงานออกตั๋วสาย 511 ค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ช่วงเวลา 9.55 นาฬิกาได้ขึ้นรถสาย 511 หน้าบริเวณพาต้า จะเดินทางไปพันทิป แต่เมื่อแจ้งจุดหมายปลายทาง พนักงานให้ทวนซ้ำมากกว่าสามครั้ง พร้อมน้ำเสียงและสีหน้าที่หงุดหงิด ก่อนจะแจ้งทางพนักงานอีกครั้งว่า ประตูน้ำ จากนั้นทางพนักงานก็ขึ้นเสียงก่อนจะออกตั๋วราคา 15 บาทให้ พอทักท้วงว่าราคา 13 บาท ก็ชักสีหน้าหงุดหงิดใส่อีก กริยาที่กล่าวมาทั้งหมดถือว่าเป็นกริยาที่แย่มากสำหรับพนักงานบริการนะคะ ถ้าไม่ทราบ ไม่แน่ใจก็สอบถาม ถ้าเพิ่งมาทำตรงสายนี้ครั้งแรก ก็แจ้งได้ตรงๆ ไม่ใช่มาชักสีหน้า น้ำเสียงใส่ผู้โดยสารแบบนี้ มันเป็นกริยาที่แย่มากค่ะ หวังว่าจะมีการอบรมพนักงาน และปรับปรุง หมายเลขรถ 3-66209

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.511 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเเสดงกิริยา มารยาทที่ดีกับผู้โดยสาร ทุกครั้งครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณผู้ใช้บริการ