รอรถนานมากกกกกกกกกกกกกก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถสาย 195 รอนานมากกกกกกกกกกกกกกกกกก เวลามาที่ก็ติดกัน 2 3 คัน ไม่รู้ว่าปล่อยรถกันยังไงไม่ทราบ รถวิ่งสั้นๆ แต่ทำไมรอนานมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ไม่เข้าจายยยยยยยยยยยยยยยย ไม่รู้ว่าทำอะไรรรรรรรร กานนนนนนนนนน ร้องเรียนมาหลายรอบบบบบบบบบบบบแล้ว ยังเหมือนเดิมมมมมมมมมม อย่าอ้างว่ารถติด ขนาดปิดเทอม หรือวันหยุด ก็ยังเป็นนนนนนนนนนน เดือดร้อนนนนมาก ต้องงงงงงงงงงมาเสียเวลารอรถ นานนนนนนนนนนนนนน เข้างานสายประจำเลยยยยยยยยยยยยยย เข้าใจมั้ยยยยยยยยยยยยยยย คะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ

เรียนผฺู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรรการปล่อยรถให้เพียงพอจำนวนผู้ใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางที่รวเร็วแก่ผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ