รอรถนานมากกกกกกกกกกกกกก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถสาย 195 รอนานมากกกกกกกกกกกกกกกกกก เวลามาที่ก็ติดกัน 2 3 คัน ไม่รู้ว่าปล่อยรถกันยังไงไม่ทราบ รถวิ่งสั้นๆ แต่ทำไมรอนานมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ไม่เข้าจายยยยยยยยยยยยยยยย ไม่รู้ว่าทำอะไรรรรรรรร กานนนนนนนนนน ร้องเรียนมาหลายรอบบบบบบบบบบบบแล้ว ยังเหมือนเดิมมมมมมมมมม อย่าอ้างว่ารถติด ขนาดปิดเทอม หรือวันหยุด ก็ยังเป็นนนนนนนนนนน เดือดร้อนนนนมาก ต้องงงงงงงงงงมาเสียเวลารอรถ นานนนนนนนนนนนนนน เข้างานสายประจำเลยยยยยยยยยยยยยย เข้าใจมั้ยยยยยยยยยยยยยยย คะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ