รถเมล์ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้เวลาประมาณ 07.20 น.รอรถเมล์อยุ่ที่ป้ายหน้าร้านอาหารใบไม้ร่าเริงสุขุมวิทตรงข้ามซอยสุขุมวิท16 มุ่งหน้าไปถนนอโศก รถเมล์สาย 185 เลขทะเบียน ll-9558 กรุงเทพฯ ไม่จอดรับผู้โดยสาร ทั้งที่ผู้โดยสารโบกรถให้เห็นในระยะไม่ใกล้ไม่ไกล คนขับมองเห็น แต่ไม่ยอมจอด ขณะที่บนรถก็มีผู้โดยสารอยู่บ้าง แต่น้อย(เพราะไม่จอดรับ) ไม่ใช่รถเฉพาะกิจ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ