รถเมล์สาย 99 - 29 เวลา 9 โมง ขับรถอันตรายปาดหน้ารถอื่นด่าทอด้วยคำหยาบคาย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 99 - 29 เวลา 9 โมง ขับรถอันตรายปาดหน้ารถอื่นด่าทอด้วยคำหยาบคาย น่ากลัวมาก

เรียน ท่านผู้ประกอบการ รับทราบเรื่องร้องเรียนสาย 99-29 ขับรถโดยประมาทไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร ขสมก. จะประสานผู้ประกอบการสาย 99 ให้ตรวจสอบการกระทำของรถของพนักงานขับรถคันดังกล่าวและให้กำชับว่ากล่าวตักเตือน ห้ามมิให้ขับรถโดยประมาทปาดหน้ารถผู้อื่นและแสดงกิริยาวาจาหยาบคาย หากพบกระทำซ้ำอีกจะลงโทษตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพือทราบ