รถเมล์สาย 99 - 29 เวลา 9 โมง ขับรถอันตรายปาดหน้ารถอื่นด่าทอด้วยคำหยาบคาย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 99 - 29 เวลา 9 โมง ขับรถอันตรายปาดหน้ารถอื่นด่าทอด้วยคำหยาบคาย น่ากลัวมาก