รถเมล์สาย 141 เสียระหว่างทางไม่ยอมให้ค่าโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
11/9/19 22:20 เลขทะเบียนรถ 15-3696 พนงเก็บค่าโดยสาร อรุณรัตน์ ผมขึ้นรถเมล์สายดังกล่าวจากช่วงต้นสายที่สยามเพื่อที่จะได้มีที่นั่ง แต่รถมีปํญหาเสียประมาณ 2-3 รอบ ที่ป้ายตรงข้ามมาบุญครอง พนักงานเก็บค่าโดยสารเรียกให้ผู้โดยสารลงเพื่อต่อคันถัดไป แต่ผมไม่ต้องการขึ้นคันถัดไปเนื่องจากคนแน่นและไม่ได้นั้งจึงขอพนงเก็บค่าโดยสารคืนตั๋ว ผมได้รับการปฎิเสธโดยให้เหตุผลว่าตั๋วตัดแล้วคืนไม่ได้ ผมมีความรู้สึกว่าผมได้รับการปฎิบัติจากพนงเก็บค่าโดยสาร อรุณรัตน์ ด้วยความไม่เป็นธรรมและไม่สุภาพ คุณอรุณรัตน์คิดแต่เรื่องความสะดวกและประโยชน์ของตนเองโดยไม่สนใจหลักเหตุและผลและสิทธิของผู้โดยสารซึ่งในความรู้สึกผมผู้โดยสารมีสิทธิที่จะของคืนค่าโดยสารในกรณีรถเสียและมีสิทธิที่จะเลือกว่าต้องการขึ้นคันถัดไปหรือไม่ แม้ว่าท้ายสุดผมสามารถขึ้นรถเมล์คันเดิมซึ่งกลับมาเดินได้ปกติ แต่ด้วยการปฎิบัติที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงกริยาที่แสดงออกที่ไม่สุภาพ จึงขอร้องเรียนพนงเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า ขสมก. มีแนวทางการปฏิบัติกรณีรถเสียในเส้นทาง โดยให้พนักงานเปลี่ยนรถคันที่ตามหลังมาให้ผู้โดยสาร โดยไม่เสียค่าโดยสารใหม่ ซึ่งมิได้มีข้อกำหนดให้รับตั๋วคืนเงินให้ผู้ใช้บริการ และขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ จะกำชับให้พนักงานขับรถตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการทุกครั้ง (ขออภัยในความไม่สะดวก)