รถเมย์511

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วยเพิ่มหรือจัดการเดินรถให้สมดุลกันด้วย รอรถ511มา4คันไปทางด่วนทุกคัน ปล่อยรถแบบนี้คนทำงานเขาทำกันทันหรอคะ ช่วยจัดเหมาะสมด้วย พอรถมาช้าคนที่คนรถก็ต้องเยอะต้องยืนเบียดกันเป็นผลากระป๋องหายใจจะไม่ออกอยู่แล้ว ปกติรถก็มีน้อยอยู่แล้วนี่มาแต่ละคันไปทางด่วนหมด ปล่อยรถกกันยังไงคะ ไม่งั้นก็ช่วยเพิ่มรถด้วยคนทำงานบางทีเขาลำบากค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังเขตการเดินรถที่ 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลรถประจำทางสาย ปอ.511 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงจัดสรรรถให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แนะนำบริการและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.