รถเมย์511

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วยเพิ่มหรือจัดการเดินรถให้สมดุลกันด้วย รอรถ511มา4คันไปทางด่วนทุกคัน ปล่อยรถแบบนี้คนทำงานเขาทำกันทันหรอคะ ช่วยจัดเหมาะสมด้วย พอรถมาช้าคนที่คนรถก็ต้องเยอะต้องยืนเบียดกันเป็นผลากระป๋องหายใจจะไม่ออกอยู่แล้ว ปกติรถก็มีน้อยอยู่แล้วนี่มาแต่ละคันไปทางด่วนหมด ปล่อยรถกกันยังไงคะ ไม่งั้นก็ช่วยเพิ่มรถด้วยคนทำงานบางทีเขาลำบากค่ะ