รถเบี่ยงออกเลนขวา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 84 รถปรับอากาศยูโรสีส้ม เหตุเกิดเวลา 17:15 น. ณ ป้ายตรงข้ามวัดสุวรรณ (ฝั่งท่าเรือเป๊บซี่) มีพฤติกรรมเบี่ยงออกเลนขวา หนีออกจากป้ายทั้งๆที่มองเห็นข้าพเจ้าโบกขึ้นรถ (หันมาสบตากัน) เนื่องจากเห็นว่ามีรถร่วมเอกชนสาย 84 ขับจอดนำหน้าพอดี เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพราะผู้โดยสารมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้บริการประเภทรถโดยสารสาธารณะได้ ต่อให้เป็นสายเดียวกันก็ตาม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ