รถเบี่ยงออกเลนขวา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 84 รถปรับอากาศยูโรสีส้ม เหตุเกิดเวลา 17:15 น. ณ ป้ายตรงข้ามวัดสุวรรณ (ฝั่งท่าเรือเป๊บซี่) มีพฤติกรรมเบี่ยงออกเลนขวา หนีออกจากป้ายทั้งๆที่มองเห็นข้าพเจ้าโบกขึ้นรถ (หันมาสบตากัน) เนื่องจากเห็นว่ามีรถร่วมเอกชนสาย 84 ขับจอดนำหน้าพอดี เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพราะผู้โดยสารมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้บริการประเภทรถโดยสารสาธารณะได้ ต่อให้เป็นสายเดียวกันก็ตาม