รถสายสะพานใหม่-ปากเกร็ด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมไม่มีรถโดยสารประจำทางสายสะพานใหม่ปากเกร็ดค่ะ​ มีแต่รถเอกชนที่น้อยมากและแออัดในการเดินทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ