รถสายสะพานใหม่-ปากเกร็ด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมไม่มีรถโดยสารประจำทางสายสะพานใหม่ปากเกร็ดค่ะ​ มีแต่รถเอกชนที่น้อยมากและแออัดในการเดินทาง