รถปรับอากาศยูโรสาย11 ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้2กพ.64เวลาประมาณ08.45น.เส้นทางถนนเพชรบรีขาเข้า บริเวณก่อนถึงป้ายรถประจำทางตึกอิตัลไทย รถปรับอากาศยูโร สาย11 เลขข้างรถ 2-14488 พนักงานขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ขับรถอยู่ลนกลาง ปาดเข้าซ้ายโดยไม่ให่สัญญาณไฟ และก่อนหน้านั้นประมาณ1กม.ก็ขับรถในลักษณะดังกล่าว ขับปาดซ้ายปาดขวา และก็บีบแตรตลอดทาง ในลักษณะะจะำล่รถคันข้างหน้า ซึ่งเขาก็ขับมาในเลนปกติ และสิ่งตามๆกันมากับรถคันอื่น ซึ่งการกระทำดังกล่าว ไม่สมควรอย่างยิ่ง บุคคลซึ่งทำหน้าที่ขับรถสาธารณะ จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ และยิ่งกว่านั้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนคันอื่นๆด้วย ถือว่าขับรถด้วยความประมาท และยิ่งเป็นรถสาธารณะขององค์กรรัฐวิสาหกิจด้วยแล้ว ทำให้ภาพพจน์ขององค์กรถูกมองไม่ดี ควรเข้มงวดกับระเบียบวินัย และอบรมพนักงานขับรถคันดังกล่าวให้ ขับรถด้วยความระมัดระมัด และเคารพกฎกมายจราจรให้มากกว่านี้

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ