รถประจำทางไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 68 เลขทะเบียน 12-0004 หมายเลขข้างรถ 5-40153 เวลา16.57น. รถเมล์คันดังกล่าว วิ่งมาด้วยความเร็ว ไม่ชิดเลนซ้าย และไม่จอดป้ายรถวัดสุทธาวาส(ท่าพระ)

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ