มารยาทคนขับรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถโดยสารประจำทาง ขสมก.สาย77 ทะเบียนรถ 12-0798 เลขข้างรถ 4-40533 เวลา 14.05น.ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายบริเวณห้างcentury อนุสาวรีย์ คือคนขับเห็นค่ะแต่วิ่งเลนสองไม่เข้าป้าย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ