ป้ายรถเมล์หน้าธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่จะกลับมาที่เดิมเมื่อไรครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตอนนี้เดินไกลมากครับ ตอนนี้รถไฟฟ้าก็เสร็จแล้วป้ายน่าจะกลับมาที่เดิมได้แล้วครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า การกำหนดจุดจอดป้ายรถประจำทางเป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครร่วมหารือประชุมกับ สน.พื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาการจราจร หรืออาจเชิญตัวแทนจาก ขสมก.เข้าร่วมพิจารณาด้วย ซึ่ง ขสมก. มีหน้าที่บังคับให้พนักงานขับรถ จอดรถตามป้ายที่กำหนดในพื้นที่ที่มีป้ายจอดรับส่งให้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ