ป้ายรถเมล์หน้าธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่จะกลับมาที่เดิมเมื่อไรครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตอนนี้เดินไกลมากครับ ตอนนี้รถไฟฟ้าก็เสร็จแล้วป้ายน่าจะกลับมาที่เดิมได้แล้วครับ