ป้ายยาวๆอย่างพาต้า ที่มีแทกซี่ จอดแช่ ขสมก มักเลือก จอดซ้อนเลนสอง ซะงั้น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนขับจะให้คนรอ เอาไง รอตรงไหน นัดกันมาเลย จะจอดก่อนถึงป้ายไหม จะได้ไปรอตรงนั้น

เรียนคุณผู้ใช้บริการ หากเจอเหตุการณ์ดั่งกล่าวกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ