ประกาศTOR จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่พระประแดง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
ศุกร์, สิงหาคม 17, 2561
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
1,167,984.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ