ประกวดราคาซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
736000
วันที่รับเอกสาร: 
16/10/2558 - 27/10/2558
วันที่ยื่นซอง: 
05/11/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
06/10/2558
ราคากลาง: 
626,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด
192,600.00
โต๊ะห้องประชุม จำนวน 100 ตัว ราคาตัวละ 1800 บาท ซ.16/2558
บริษัท แอลทูอี จำกัด
172,270.00
เก้าอี้ห้องประชุม 200 ตัว ราคาตัวละ 445 บาท เป็นเงิน 95230 บาท ฉากกั้นห้อง จำนวน 12 ชุด ราคาชุดละ 6000 บาท เป็นเงิน 77040 บาท
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด
192,600.00
โต๊ะห้องประชุม จำนวน 100 ตัว ราคาตัวละ 1800 บาท
บริษัท แอลทูอี จำกัด
172,270.00
เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 200 ตัว ราคาตัวละ 445 บาท เป็นเงิน 95230 บาท ฉากกั้นห้อง จำนวน 12 ชุด ราคาชุดละ 6000 บาท เป็นเงิน 77040 บาท
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, ตุลาคม 6, 2558