ช่วยเพิ่มรถสาย 189

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอนานทุกวันเลย เป็นชั่วโมง แต่ที่รอเพราะบ้านอยู่เกือบปลายทาง ไม่ต้องไปต่อรถอีกจึงจำเป็นต้องรอ ยิ่งช่วงนี้มีมาตรการ covid-19 เข้าใจว่าต้องจำกัดจำนวนผู้โดยสาร แต่ช่วยเห็นใจคนที่ยืนรอเป็นชั่วโมง แล้วพอรถมาถึง บอกว่ารถเต็มให้รอคันต่อไป คืออะไร วิ่งบริการให้ถี่ๆเหมือนสายอื่นๆหน่อยได้ไหมล่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ