จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, สิงหาคม 10, 2563
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
541,514.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ