จ้างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อู่นครอินทร์ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
499,900.00
วันที่รับเอกสาร: 
23/06/2563
วันที่ยื่นซอง: 
23/06/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
23/06/2563
ราคากลาง: 
499,900.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ธนกรทรัพย์มงคล จำกัด
490,124.20
Siam PW Civil Company limited
650,560.00
บริษัท ฉลาดรื้อถอน จำกัด
612,575.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ธนกรทรัพย์มงคล จำกัด
490,124.20
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มิถุนายน 19, 2563