จากแยกบางโพ-มหาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทางจากบางโพไปราม2ใช้รถสายไหนได้บ้าง

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้สาย 97 ต่อสาย 139 ที่อนุสาวรีย์ชัย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ