จากแยกบางโพ-มหาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทางจากบางโพไปราม2ใช้รถสายไหนได้บ้าง