คนขับรถไม่รอผู้สารขึ้นรถให้เรียบร้อยก่อน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 205 สีครีมแดง หมายเลขรถ 40-40451 ป้ายทะเบียน 12-0347 วันที่ 28/11/66 เวลาประมาณ 7:35 ป้ายตรงข้ามธนาคารกรุงศรี ผู้ขับรถรีบร้อน ออกรถโดยที่ไม่รอผู้โดยสารขึ้นรถให้เรียบร้อยก่อน ทำให้ผู้โดยสารเสียการทรงตัว และอาจเกิดอุบัติเหตุได้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง หากได้รับการร้องเรียนกรณีนี้อีกจะพิจารณาโทษสถานหนักต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)